Activiteiten

Aangezien ET 2000 slechts een drietal hoofdactiviteiten per jaar kent wordt hierop een streng presentiebeleid gevoerd. Zonder gegronde reden wordt van ieder lid aanwezigheid verwacht tijdens de hoofdactiviteiten.

Daarnaast worden sinds 2006 ook 1 of 2 thema bijeenkomsten per jaar georganiseerd.

Hoofdactiviteiten

November

Najaarsactiveit

Deze tweedaagse bijeenkomst staat in het teken van kennisoverdracht en wordt doorgaans verbonden met een fabrieksbezoek en/of projectbezoek. Tijdens pauze en diner is er volop gelegenheid voor informele contacten

Mei

Voorjaarsactiveit

Deze ééndaagse bijeenkomst onderstreept het informele karakter van de onderlinge contacten en staat tevens open voor de partners van de leden.

Januari

Algemene vergadering

Tijdens deze vergadering doet het bestuur verslag van het afgelopen jaar en hebben de leden de mogelijkheid inspraak te doen over het te voeren beleid. Aansluitend wordt een nieuwjaarsborrel gegeven en wordt afgesloten met een gezamenlijk diner.

Thema bijeenkomsten

Eind 2005 hebben de leden en bestuur vastgesteld dat er gezien de vele nieuwe leden behoefte bestaat aan regelmatiger contact en meer “vaktechnisch” inhoudelijke uitwisselingsmomenten.

Hierop hebben in 2006 de themabijeenkomsten hun intrede gedaan.

Een themabijeenkomst is een door één of meerdere leden georganiseerde bijeenkomst met een actueel interessant thema. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de kennis van één van de leden maar ook gastsprekers kunnen hierin een rol vervullen.

Afhankelijk van de organisatie wordt afgesloten met een borrel en/of een diner.

Contact

Businessclub ET2000

Visserlaan 7, 6921 WZ Duiven
06-22906023
secretariaat@et2000.nl
© 2020 Businessclub ET2000 / All rights reserved.