Aangezien ET 2000 slechts een drietal hoofdactiviteiten per jaar kent wordt hierop een streng presentiebeleid gevoerd. Zonder gegronde reden wordt van ieder lid aanwezigheid verwacht tijdens de hoofdactiviteiten.

Daarnaast worden sinds 2006 ook 1 of 2 thema bijeenkomsten per jaar georganiseerd.