De jaarlijkse contributie voor ET 2000 bestaat uit 2 posten te weten:

Vaste contributie voor alle leden € 194,00
Extra bijdrage voor Adviseurs, Installateurs en Leveranciers € 586,00
(peildatum 16 januari 2017)